• Điện thoại: 0274.3793385
  • email: lienhe@vantaiheovang.vn

ĐỔI MỚI PHƯƠNG TIỆN

NĂM 2015

Đầu tư xe mới có độ bền cao : Daewoo,Isuzu.Tiến hành hợp tác với Cty Meito Nhật Bản. Chuyên vận chuyển hàng lạnh trục Bắc Nam với đoàn xe hùng hậu.

MỤC TIÊU BỀN VỮNG
Tái cơ cấu Cty.Sắp xếp nhân sự,chọn lọc khách hàng. Xây dựng mục tiêu phát triển bền vững. Vượt qua giai đoạn khó khăn của ngành vận tải.

Chia sẻ: