• Điện thoại: 0274.3793385
  • email: lienhe@vantaiheovang.vn

ĐẦU TƯ THÊM PHƯƠNG TIỆN

NĂM 2010

Vận tải hàng hóa Bắc Nam.Nâng khối lượng vận chuyển và tần suất hoạt động của phương tiện.Xe Heo Vàng hiện diện trên khắp trục lộ 1A.

Chia sẻ: