• Điện thoại: 0274.3793385
  • email: lienhe@vantaiheovang.vn

Redbull

Red Bull là loại nước uống tăng lực sở hữu bởi công ty Red Bull GmbH của Áo. Nước uống này được doanh nhân người Áo Dietrich Mateschitz phát minh ra vào năm 1987 và thị phần của Red Bull chiếm phần lớn trong thị trường đồ uống tăng lực trên thế giới, với khoảng 3 tỷ lon được bán mỗi năm

Chia sẻ:

Bài viết liên quan