• Điện thoại: 0274.3793385
  • email: lienhe@vantaiheovang.vn

Dragon Logistics

Được thành lập ngày 19 tháng 10 năm 1996 với tổng vốn đầu t­ư là 9.290.000 USD (trong đó vốn pháp định là 4.000.000 USD), là công ty liên doanh giữa các bên Nhật Bản (tập đoàn Sumitomo Corporation, tập đoàn Suzuyo & Co., Ltd) và Việt Nam (Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư HB, Công Ty Điên Tử Hà Nội).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan